Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2012

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/76490

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 117

Inhoud 2 Omvang van verslag en gerusstelling 4 Hoogtepunte van die oorsigjaar jaarverslag 10 Voorsittersverslag 14 Uitvoerende hoof se verslag 18 Risikobestuur 8 Ons besigheid 9 Oorsig van groep 24 Balans tussen wins, mense en ons omgewing 30 Prestasie-oorsig 30 Finansiële oorsig 32 Bedryfsoorsig 36 Nie-finansiële oorsig 52 Korporatiewe bestuurstoesig 64 Direksie 69 Vergoedingsverslag 73 Verslag van die ouditkomitee 76 Administrasie en korporatiewe inligting: 77 Opgesomde finansiële jaarstate Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk 3 Verklaring deur direksie oor die geïntegreerde 79 Verslag van die onafhanklike ouditeur 80 Groep- finansiële jaarstate 101 Administrasie en korporatiewe inligting: Welkom Yizani Beleggings Beperk 108 Kennisgewing van algemene jaarvergadering: Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk 113 Volmagvorm en aantekeninge by 115 Volmagvorm en aantekeninge by Welkom Yizani Beleggings Beperk volmagvorm: Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk volmagvorm: Welkom Yizani Beleggings Beperk 102 Kennisgewing van algemene jaarvergadering: Media24 Beherend (Eiendoms) Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2012