Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 113

bladsy 8 Ons besigheid Media24 is 'n toonaangewende uitgewersgroep in Afrika, met sy hoofkantoor in Kaapstad, Suid-Afrika. Sy bedryfsmaatskappy, Media24 Eiendoms Beperk (tans 'n privaat maatskappy), is in 1950 as 'n publieke maatskappy met beperkte aanspreeklikheid geïnkorporeer. Media24 is gedurende die afgelope jaar in 'n privaat maatskappy omskep om voordeel te trek uit die meer buigsame vereistes wat vir hierdie entiteite in die Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig ("die Maatskappywet"), neergelê word. Die bedryfsegmente waaruit die groep sy omset verdien, sluit uitgewery, drukwerk en die verspreiding van tydskrifte, koerante, boeke en ander verwante produkte, asook digitale inhouden e‑handelsondernemings in. Hierdie Die huism ark belee f aktiwiteite word hoofsaaklik in Suid-Afrika bedryf, met sekere bedrywighede in Lionsstry verloor vi d: Bulls r Flip 28 ander lande, suid van die Sahara. Die meeste van ons ondernemings is markleiers in hul sektore. 'n stadig e insinkin g–2 Beeld Jou wêreld , Jou koe rant, Dinsdag 10 Julie 2012 R7,00 LP oor dr an toe gestuuk huis r Terugsla g 11 Boucher ernstig b se oog eseer Christo Buchn Louise Ferre er en Hy betaal vir sy 188 R1 500 km/h 6 Aasvoëls 'is in die pad by botsings' Bekommerde cher getref spanmaats draf is. nader nadat Bou Die dwa rsbalkie '' ira Die moon Elaine Swan epoel die ervar tlikheid bestaa ark Bouch n dat e toer somm paaltjiewagter er, Suid-A Insleepvoer kaanse se er al op fripaaltj dag iets die eerste toneel toepatuie wat 'n ongel moes gister iewagter, van die uksk, bemo Kom ons verlede wees. Die Brittanje aand in medici eilik parakan 'n noodo wedstryd en ander set is 'n sy linker perasie teen Some nooddienste werk. hoop vir opwarmings aan oog onder rse vir die 'n dwars gaan nadat die wedstryd "Ek was toetsr balkie hom verlede beste! kragmetings eeks van drie ste dag gemeenskap op die eerweek op van . 'n in die oog die Proteas se Dit kan die brand svergadering toer — ALBIE dalk selfs getref het. waar weer dit van sy MORKEL Die balkie die einde noem het pertinent loopbaan dat inslee gebeteken, gesien hierd spring nadat het in die lug nele toepa pvoertuie aangek. Dit gaan tolaaste toer ie waarskynlik Imran Tahir die draaiboule der tyd een of anr sy iemand sou wees. sain, kolwe vir Gemaal se lewe Boucher Xander Huskos," het nog Loubser, lede, op Somerset, r van die graafs 'n week bedryfsbest het der van pad na kap geskoongebou Best Careuur'n oefen in Swits Volgens dienste, ambulansl het. kamp erland voor gesê. se toer Moosajee, dr. Mohammed die Prote Hy en sy in Engel as and, getwi "Op 'n Boucher spanbestuurder, op 'n tonee span was die vliegtuig et: 'n skeur het naweek na Swits dan VK deel van aan Mabopane- l waar 'n motor erland ... sy oog (die die witdie dit 'n goeie Laaste keer, mag gedoen Theo Martisnelweg verlaa sklera) en t en by reis wees! gisteraand is 'n noodoperas opNou sal af is. "My nspoort van die " ie 'n op hom paaltjiewag plaasvervan uitgevoer. Moosajee ters van ambulans moes wal gerdie mevra word, ter moontlik die moon wou nie uitwe insleepvoer toneel stop omda aangei oor tlikheid met Tham tuie die t van die die sig parkeer i Tsolekile in dié oog dat Boucher Lions die het," het toneel toeste kandi nie, maar kan verloo waarskynlik Loubser Enkele daat. r gesê. minute stige beserhet gesê dit is "Dit is Care die nadat Best 'n ernonwaarsky ing. toneel verlaa (Boucher) "Die oftalm nlik dat hulle weer aan die ingeroep. t het, is toer sal bekommerd. oloog is 'n motor is 'n Twee bietjie deelneem," res van die van die jee gesê. "As gevolg wal af nadatde die bestu "Ons sal het Moosaurder in van die hoe dinge kon hulle moet sien Accident een van bloeding Metro Assist se paar dae oor die volgen die skade nie die omvang tuie vasge insleepvoer de van ontwikkel. bepaal nie ry het. die belan moet daaro Wat nou en hy Vincent grikste m teater is, is Mark Boucher Boucher toe gaan. Accident Tiearney van die pasiën Metro Assist het Boucher kan word, het, soos verwa " t, nie Mark hul voertu gister gesê die g gestaan, teenaan die paaltj Verskeie krieketspeler was aan ig se oranje daklig maar het nie." ies mense, en kegels Alviro Peter as 'n helm 'n pet eerde onder uitgepak is op die te sen, Jacqu wie om lis, Paul besig was gedra omdat Tahir r af te baken die ongeluksto pad es KalAdams neel . en Wayn nell het SapaAFP. om te boul, berig Frikkie e ParBouch beste toegew er op Twitt Nadat hy stuurder Gous, bemarking er die op die veld van LifeM sbedel is, is Luidens ens. gevoer ed, het behanBoucher priva aan(KSA) se Krieket Suid-A wyl bloed afgehelp betaal selfs te ambulansd frika webwerf teruit ienste sommige (35) die is Bouch Albie Mork sy oog geloop dienste insleepenigste om die el het vanui het. wat paaltjiewag er stadion toneel te tot die betrok meer as getwiet: t ter versp "Soos dit die toetskrieket 550 paaltjies is @mar Mark Bouch daar aanko ke ambulansd er in kb46 (Bouc klink kon kry iens m. van net ter-naam) die Protea er word gister her se Twit"Vir hulle deur 'n twee speler en een s in Engela se oogbe as 400 eenda ernstig. s met meer nd sal kan dwarsbalkie in maak, maar gaan dit om Kom ons sering baie geld die oog g-paaltjies toer nie. intuss kerfstok. Pro20-weds beste!" hoop vir getref. Dit se lewen op sy Sedert sy die s op die en is mense het sy oog teen Pakis ka gespe tryde vir Suid-A toetsdebuut spel," het gesê. ernstig el. friGous beseer en 147 toetse tan in 1997 het het honde ) Dit was Volgens die kans hy in , 295 eenda rdtall glad nie Tiearney bestaan dag vir Peter Trego e behaal. g- en 25 streng beleid 'n goeie dat hy nie het hulle die het 104 'n verder saam Twee van Suid-Afrikaners van grenshoue sleepvoertu wat bepaal lopies Somerset nie. ook slegs 63 balle die met Foto's: GETTY boulbeurt (viere) in sy eerste geslaan se kolwe geen passa ig se bestuurder indie snelb IMAGES en gemoker. rs ouler siers saam mag kel vir Rudolph Boonop hê nie. ses agtere Morné Mormet hom (5), ook goedk envolgende se kapte is die Suid-Afrikaa gehaal Loubser in die Suid-A oop uitin, nreken egter en sy aanvaGraeme Smith kolfbeurt. frikaanse dienste insleep(10), neem nie ngsmaat, ) Meer veiliging 'n tonee Jacques oor die l se beernsti wedstryd bl. 26. "Insleepdie g genoeg op op maar hulle nste het hul nie. werk, moet ontho dienste u noodhet ook werk en moet meka ons ar in ag neem." M Om in te teken: SM S die wo ord NUUT en jou adr es na 334 01 Intekenare: R6,15 (KZN Dundee: suid van R7,00) per eksemplaar 9 77 101 6 Media24 Beherend Eiendoms Beperk 390 003 >

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013