Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 74 of 113

bladsy 73 Opgesomde gekonsolideerde state van finansiële posisie op 31 Maart 2013 Groep Maatskappy 2013 R'000 2012 R'000 2013 R'000 2012 R'000 Bates Nie-bedryfsbates Bedryfsbates 2 998 184 2 618 919 3 120 660 2 453 670 5 802 331 — 5 005 547 — Totale bates 5 617 103 5 574 330 5 802 331 5 005 547 Ekwiteit Totale aandeelhouersbelang Minderheidsbelang 1 908 106 214 696 786 279 201 720 5 802 331 — 4 865 297 — Totale ekwiteit 2 122 802 987 999 5 802 331 4 865 297 Verpligtinge Nie-bedryfslaste Bedryfslaste 1 058 444 2 435 857 1 614 786 2 971 545 — — — 140 250 Totale ekwiteit en verpligtinge 5 617 103 5 574 330 5 802 331 5 005 547 Opgesomde gekonsolideerde inkomstestate vir die jaar geëindig 31 Maart 2013 Groep Maatskappy 2013 R'000 2012 R'000 2013 R'000 2012 R'000 8 118 581 (7 554 682) — 7 969 582 (7 402 674) — — — 137 500 — 841 938 125 000 Bedryfswins Netto finansieringskoste Belang in ekwiteitsresultate Verlies met verkoop van beleggings 563 899 (135 415) 199 (20 545) 566 908 (156 778) 3 460 (6 592) 137 500 — — — 966 938 — — — Wins voor belasting Belasting 408 138 (195 026) 406 998 (178 197) 137 500 — 966 938 — Netto wins vir die jaar Toeskryfbaar aan: Aandeelhouers van die groep Minderheidsbelang 213 112 228 801 137 500 966 938 183 171 29 941 197 805 30 996 137 500 — 966 938 — 213 112 228 801 137 500 966 938 Omset (Uitgawes)/inkomste Dividende ontvang Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013