Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 73 of 113

bladsy 72 Administrasie en korporatiewe inligting Media24 Beherend Eiendoms Beperk Medeprokureurs Registrasienommer 18de Verdieping 2006/021408/07 Thibaultplein 1 Werksmans Geïnk. Kaapstad Maatskappysekretaris 8001 Lurica Klink (Posbus 1471, Kaapstad 8000) Heerengracht 40 Kaapstad Onafhanklike ouditeur 8001 PricewaterhouseCoopers Geïnk. (Posbus 2271, Kaapstad 8000) Waterhouse Place 1 Geregistreerde kantoor Heerengracht 40 Century City Kaapstad 7441 Kaapstad (Posbus 2799, Kaapstad 8000) 8001 (Posbus 2271, Kaapstad 8000) Medeprokureurs en belastingadviseurs Webber Wentzel Bowens Frickerweg 10 Illovo Boulevard Johannesburg 2196 (Posbus 61771, Marshalltown 2107) Oproepsentrum 0860 12 12 24 www.media24.com Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013