Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 66 of 113

bladsy 65 Vergoedingsverslag Mensehulpbronne- en vergoedingskomitee en sy rol Die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee, onder voorsitterskap van mnr Ton Vosloo, bestaan slegs uit onafhanklike nie-uitvoerende direkteure. Prof Jakes Gerwel was vir die grootste deel van die finansiële jaar 'n lid van die komitee tot en met sy afsterwe op 28 November 2012. Prof Rachel Jafta is op 17 April 2013 as lid van die komitee aangestel. Nie-uitvoerende direkteure en sekere lede van bestuur woon vergaderings op uitnodiging by, waar gepas. Hierdie komitee het die afgelope finansiële jaar vier keer vergader. Die hoofverantwoordelikhede van die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee is die volgende: Bepaling en goedkeuring van die groep se ¶¶ algemene vergoedingsbeleid, wat by elke algemene jaarvergadering voorgelê moet word vir 'n nie-bindende adviserende stem deur aandeelhouers. Opstel ¶¶ van 'n jaarlikse vergoedingsverslag vir insluiting by die maatskappy se geïntegreerde jaarverslag. Jaarlikse hersiening en goedkeuring van ¶¶ die vergoedingspakkette van topbestuur, insluitend aansporingskemas en verhogings, en versekering dat die pakkette gepas en in ooreenstemming met die vergoedings beleid is. Jaarlikse beoordeling van die uitvoerende ¶¶ hoof se prestasie. Jaarlikse hersiening van die vergoeding ¶¶ van nie-uitvoerende direkteure in die direksie en sy komitees. Voorstelle moet by die direksie aanbeveel word vir finale goedkeuring deur aandeelhouers by die algemene jaarvergadering. Vergoeding moet vooraf deur aandeelhouers goedgekeur word. Nakoming van gedelegeerde ¶¶ verantwoordelikhede aangaande die Media24-groep se aandeelgebaseerde aansporingsplanne – byvoorbeeld die aanstelling van trustees en nakomingsbeamptes. Goedkeuring van senior aanstellings en ¶¶ bevorderings. Evaluering van voorvalle van onetiese ¶¶ gedrag deur senior bestuurders en die uitvoerende hoof. Jaarlikse hersiening van die maatskappy se ¶¶ kode vir etiek en sakegedrag. Jaarlikse hersiening van die komitee se ¶¶ handves en, indien gepas, aanbeveling van nodige wysigings daaraan vir goedkeuring deur die direksie. Goedkeuring van wysigings aan die ¶¶ Media24-groep se aandeelgebaseerde aansporingsplanne. Jaarlikse selfevaluering van die ¶¶ doeltreffendheid van die komitee en verslagdoening aan die direksie oor hierdie bevindings. Hersiening van planne ten opsigte van ¶¶ diensbillikheid en vaardigheidsontwikkeling in die werkplek. Vergoedingstrategie en -beleid Media24 se vergoedingstrategie is daarop gemik om bevoegde en toegewyde leiers te lok, te motiveer en te behou in sy strewe om volhoubare aandeelhouerswaarde te skep. Ons poog om topprestasie te erken en entrepreneurs, asook die beste joernaliste en ingenieurs te lok om die waarde van die groep verder uit te bou. Ons strategie is om vergoedingsbeleid en -praktyke te hê wat die vergoeding en aansporing van bestuur en werknemers in lyn bring met die groep se sakestrategie vir die langtermyn. Primêre doelwitte sluit in: die ¶¶ behoefte om uitnemende prestasie te versterk, aan te moedig en te bevorder Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013