Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 113

bladsy 4 Hoogtepunte van die oorsigjaar Finansiële prestasie Omset Handelswins R'm R'm 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 700 600 500 400 300 200 100 2009 2010 2011 2012 0 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Omset per segment 1,7% Koerante 9,2% 34,3% Tydskrifte On the Dot Paarl Media Digitaal 27% Media24 Boeke 4,9% 22,9% Vyfjaar-oorsig 2009 R'm 2010 R'm 2011 R'm 2012 R'm 2013 R'm Inkomstestaat Omset Handelswins* Vrye kontantvloei 7 020 573 118 6 730 438 369 7 156 370 114 7 970 567 551 8 119 574 451 Staat van finansiële posisie Totale bates Totale ekwiteit Totale laste 5 320 942 4 378 5 287 737 4 550 5 294 990 4 304 5 574 988 4 586 5 617 2 123 3 494 * Handelswins voor ander winste/(verliese) Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013