Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 113

bladsy 3 Verklaring deur die direksie oor die geïntegreerde jaarverslag Die ouditkomitee het die geïntegreerde jaarverslag nagegaan en die direksie het dit nagegaan en goedgekeur. Die finansiële jaarstate is in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) opgestel, terwyl die geïntegreerde jaarverslag volgens die riglyne van die Globale Verslagdoeningsinisiatief opgestel is. Die geïntegreerde jaarverslag en finansiële state is na ons mening 'n billike weergawe van die ware finansiële posisie van die groep en sy bedrywighede, op 31 Maart 2013, soos in die jaarverslag beskryf word. Namens die direksie Rachel Jafta Voorsitter Kaapstad 19 Junie 2013 Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013