Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 113

bladsy 27 Prestasie-oorsig Finansiële oorsig Hierdie oorsig skets die hoogtepunte van die groep se finansiële prestasie gedurende die afgelope jaar. Volledige besonderhede verskyn in die finansiële jaarstate van die maatskappy. Oorsig van groepresultate Omset Handelswins R'm R'm 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2012 2013 600 500 400 300 200 100 0 Vrye kontantvloei R'm 2012 2013 Media24 Beherend Eiendoms Beperk 600 500 400 300 200 100 0 2012 2013

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013