Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 113

bladsy 22 Balans tussen wins, mense en ons omgewing Media24 erken dat volhoubare ontwikkeling 'n wêreldwye kwessie is wat tot sowel geleenthede as risiko's vir sakebedrywighede lei. As 'n toonaangewende mediamaatskappy stel Media24 hom dit ten doel om sulke uitdagings die hoof te bied. Met die uitbreiding van Media24 se sakebedrywighede poog hy om by te dra tot die gemeenskappe waarin hy bedrywig is, sy eie mense te ontwikkel, tot algemene ekonomiese vooruitgang by te dra, en sy impak op die omgewing te beperk. Met die formulering van hierdie beleid is gebiede waarop die groep 'n betekenisvolle bydrae tot volhoubare ontwikkeling kan lewer in die markte waarin hy bedrywig is, ontleed om hierdie aspekte met die daaglikse bedrywighede en die formulering van strategie te integreer. Uittreksel uit Media24 se beleid vir volhoubare ontwikkeling Media24 bring mense in aanraking met mekaar en poog om 'n belangrike rol te speel in die ekonomiese ontwikkeling van die mark waarin hy bedrywig is. Ná die bekendstelling van sy BGSEB-skema in 2006 (bladsy 36), is Media24 een van die land se mees bemagtigde mediamaatskappye. Die maatskappy het 'n vlak 4 SEB-status en het volpunte in die kategorieë eienaarskap, maatskaplik-ekonomiese ontwikkeling en ondernemingsontwikkeling op sy SEB-telkaart die afgelope jaar behaal. Swart eienaarskap in Media24 het gestyg tot 44,74% en eienaarskap gehou deur swart vroue tot 21,22%. Media24 se telling vir vaardigheidsontwikkeling het die afgelope jaar meer as verdriedubbel. Een van die groep se belangrikste bydraes tot Suid-Afrika is op die gebied van onderwys. Ons dra by tot die verbetering van geletterdheids vlakke deur druk- en digitale media, van koerante, tydskrifte en skoolboeke tot digitale ondernemings en sosiale netwerke (bladsye 34 to 41). Werknemerforums in al ons ondernemings werk saam met bestuur om personeel te betrek en te motiveer, transformasie te bevorder, en te belê in die gemeenskappe waarin ons bedrywig is. Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013