Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 113

bladsy 18 Risikobestuur Risikofilosofie Die groep is verbind tot die identifisering en bestuur van risiko. In hierdie verband pas ons korporatiewe bestuurstoesigbeginsels en relevante reëls en regulasies toe. Die direksie is verantwoordelik vir bestuurstoesig oor risiko en is tevrede met die doeltreffendheid van die risikobestuursproses. Die risikokomitee monitor risikobestuur en is verantwoordelik vir die beoordeling van risikobestuursplanne en -prosesse. 'n Risiko register word gehou van beduidende risiko's waarmee die groep te kampe het, en bestuur se optrede om hierdie risiko's binne die direksiegoedgekeurde toleransievlakke te bestuur, word gemonitor. As 'n toonaangewende uitgewersgroep in 'n mededingende mark wat deurentyd verander, is die groep aan 'n wye verskeidenheid risiko's blootgestel, waarvan sommige ernstige gevolge kan inhou. Die gediversifiseerde aard van die groep se bedrywighede help egter om risiko te versprei, veral met betrekking tot politieke en ekonomiese onstabiliteit, markontwikkelinge en valuta kommelings. Die identifisering van risiko's s en opstel van planne om hierdie risiko's te bestuur, is deel van elke sake-eenheid se sakeplan. Die sakeplanne word jaarliks deur die direksie geëvalueer. Risikobestuursbeleid Die groep handhaaf 'n deursigtige risikoprofiel deur 'n gestruktureerde, formele en beplande benadering tot risikobestuur te volg. Die identifisering, bestuur en rapportering van risiko's is ingesluit by sy sakebedrywighede en -prosesse. Die groep se risikobestuursbeleid geld vir alle bedrywighede waar Media24 regstreeks of onregstreeks meer as 50%-eienaarskap en bestuursbeheer het. Die beleid geld vir risiko's waaraan die groep in die uitvoering van sy strategie, bedrywighede, Uit 'n verskeidenheid potensiële blootstellings blyk dit dat die volgende groot groeprisiko's tans bestaan: Strategiese en bedryfskwessies Beskrywing van wesenlike kwessie Die groep word bedryf in hoogs mededingende markte. Hierdie markte is in sommige gevalle ook reeds volwasse. Tegnologie is 'n integrale deel van ons bedrywighede. Daar bestaan die risiko dat die groep onverhoeds betrap kan word deur nuwe tegnologie of nuwe ondernemings of die tempo van ontwikkeling. Die Media24-groep is in die media- en vermaaklikheidsbedryf in Suid-Afrika werksaam. Dit is dus veral sensitief vir plaaslike politieke en ander gebeure wat die plaaslike en wêreld-ekonomie kan beïnvloed. Weens dalende sirkulasie- en advertensie-inkomste, is die wins van sommige Afrikaanse publikasies onder druk. Dit word nie vinnig genoeg vervang deur winste van Engelse titels nie. Daar is die gevaar dat Media24 se digitale bedrywighede nie die skaal sal bereik wat nodig is om wesenlike wins te genereer nie. Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013