Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 113

bladsy 14 Uitvoerende hoof se verslag Soos tradisionele mediamaatskappye regoor die wêreld, ondervind Media24 ook tans taai handelstoestande. Advertensie-inkomste – nog steeds ons grootste inkomstebron – het slegs effense groei getoon die afgelope jaar, aangesien adverteerders steeds hul besteding op ander mediums soos veral televisie toegespits het. Insgelyks het die sirkulasie-inkomste van drukmedia teleurgestel, weens 'n trae ekonomie en die versnelde oorgang van drukmedia na digitale platforms. Ons het nietemin ons handelswins verhoog danksy kostebesparings, rasionalisering van strukture en groter bedryfsdoeltreffendheid. Daar was ook heelwat hoogtepunte die afgelope jaar. Ons drukmediabedrywighede het verder uitgebrei, ons digitale ondernemings het skitterende groei getoon en ons het beduidende vordering gemaak met die oorskakeling van ons inhoud en advertensieportefeulje van drukmedia na digitale platforms. Ons koerante-, tydskrifteen boeke-afdelings het talle pryse vir hul uitnemende joernalistieke en uitgewers prestasies ingepalm. Etiek, regulering van die pers en mediaeienaarskap was steeds onder die loep gedurende die verslagtydperk. Hoewel dreigemente van regeringskant oor mediabeheer by wyse van 'n media- Esmaré Weideman: Uitvoerende hoof appèltribunaal bedaar het, bly 'n mediahandves vir die regulering van die bedryf op die politieke agenda. Trouens, druk om die media te transformeer en te diversifiseer het toegeneem. Om hierdie kwessie aan te pak, het die bedryfsliggaam Druk- en Digitale Media van Suid-Afrika (PDMSA) die leiding geneem deur 'n transformasietaakspan op die been te bring, met die mandaat om die stand van transformasie in die bedryf te oorweeg en daaroor verslag te doen. Terselfdertyd begin die mededingings owerheid 'n al meer aggressiewe benadering tot ondersoeke na die media volg. Met inagneming van sy voetspoor in die mark, het Media24 verdere stappe gedoen om nakoming van mededingingswetgewing te verseker. Nakomingshandleidings is opgestel en personeel in elke sake-eenheid is opgelei as deel van ons nakomingsprogram. Volhoubare ontwikkeling Media24 verbind gebruikers met inhoud, advertensies, e‑handel, dienste en kommunikasiekanale. Ons streef daarna om Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013