Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 113

bladsy 10 Voorsitter se verslag Hiermee lê ons Media24 se derde geïntegreerde jaarverslag aan belanghebbendes voor. Dit is ooreenkomstig die aanbevelings van King III (hersiene riglyne vir korporatiewe bestuurstoesig in Suid-Afrika) opgestel. Ons streef hierin om 'n gebalanseerde oorsig van ons maatskaplike, omgewings- en ekonomiese bestuurstoesig-prestasie vir die jaar tot 31 Maart 2013 te gee. Dit is met diepe leedwese dat ons die afsterwe van ons voorsitter, prof Jakes Gerwel, op 28 November verlede jaar bekend maak. Rachel Jafta: Voorsitter skep ondersteun, en 'n groot bydrae tot die ontwikkeling van vaardighede in joernalistiek en op verwante mediaterreine gelewer. Sy mededirekteure en almal by Media24 mis Bestuurstoesig hom baie. Bestuurstoesig en volhoubaarheid is Media24 moes die afgelope jaar moeilike noodsaaklik vir ons belanghebbendes. Die handelstoestande trotseer. Dit blyk uit die direksie bestuur die groep se sake met finansiële resultate, waarvan volledige integriteit, deur geskikte korporatiewe besonderhede in die oorsig van finansiële bestuurstoesigpraktyke toe te pas. prestasie in hierdie jaarverslag verskyn. Ons het voortgegaan om die afgelope jaar Verskeie filiale van Media24 word deur onafhanklike direksies beheer. Dié direksies het die gemeenskappe waarin ons werk, te dien. almal soortgelyke bestuurstoesigpraktyke wat Ons publiseer steeds opvoedkundige en aan die nodige bestuurstoesig- en regulatoriese geletterdheidsinhoud van die hoogste gehalte vereistes voldoen. 'n Gedissiplineerde in ons tydskrifte, koerante en boeke, en al rapporteringstruktuur verseker dat Media24 Media24 se ondernemings speel 'n rol om Beherend se direksie kennis dra van filiale se gemeenskappe jaarliks deur verskeie inisiatiewe bedrywighede, risiko's en geleenthede. te bemagtig. Meer hieroor op bladsye 39 tot 41. Ons het verder steeds ondernemings wat werk Gedetailleerde strategieë en sakeplanne word jaarliks hersien, en dek die finansiële en Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013