Media 24

Geïntegreerde jaarverslag 2013

Issue link: http://www.pads.eezeepage.co.za/i/145556

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 113

Al die uit slae van Vrydag Die Burge Die Bur ger 3 Augus R6,00 (BTW tus 2012 ingesluit) rbergfie tsuitdag ing op bl. .. Inhoud VERLOO R HAAR KIWIKR OON Skoonh eid van SA nog nie 'n burge r Bl. 3 STRYD TUS SEN 1820 BOIS HAAI EN Kan Carel GIM vir Pollar Doep se seun d troef? Bl. 3 Ná aksie Lo Sizwe Ndlovu, van GROOT VERSKEIDENHEID INBOU KAGGELS BESKIKBAAR GEWAARB ORG BY DIÉ GRO 1200mm OTSTE VERS PREIDERS DE LUX BRAAI zone.co.z 2 2 | #79 US 201 R17 (R2,0 9 BTW INGESLU IT) AND ER LAN DE R14, 91 (SON DER BEL ASTING) LIGTE: ONS LEWER AF! -m crÈchE GROOTS E VERSKEI DENHEID TEEN LAAGSTE PRYSE dE nA 9 mAAn 949 5151 oord ÉLLE CHANG SE MA HENNIN ROEREND vERTEL T DECOR FI RES EE ONS W NIE SY ISER E M IE BANG N it ONANZA SPORTB ste Spele oo Die be ekom ons Dis ho mers skitter swem r die RugbyAlles oo nskap kampioe ND plus Poster bonu periodic table s: times tables & feelinG fat? Hot new DasH Diet tHat's Heal tHy SO S, ONGE ILD! DRASTIE BAIE GEW R – MAA hol oor Flatter tum too my aFter the FestIve Feas t op Wêrelddieet OMG- fold analysts' prai se for big-bucks cyril ramapHo sa ES! BABAFE oli se Tarien he won't eat From state's tro the ugh Eg oete Riaan en Arno, wys hul pienkv S RELATION SHIP fies by Ewe lieele! die Sp aar modes PLUS H Why your man won 't com mit MON EY THE WAY FORWARD HAPPIN ESS OSKIDO FINDS 'KIBI IS THE ONLY WOMA N FOR ME' DR MALIN GA DRAMATIC cial Aim for finan 2013 freed om in 'I SOLD MY CAR TO BUY A HOUS E FOR MY MOM' FAIT H flock Why peop le the to church on sund first Sunday Slindile's NS FAT ATTACK PLA OF 'BY THE END ING 2013, I'M GO 36' TO BE A SIZE SPEED Y AT HOME WITH 'I'VE BEEN THRO UGH HELL AND BACK ' I CITY'S NAOM RHYTH M CITY RETUR NS TO HAUN T HER NEXT TARGE T Cover 348.indd 1 M M SU IP ES :S C R 'TH EY AC CU SE D ME T BU OF FR AU D TH EY DID N'T SU CC EE D' ER HEL EZI S SBU BUT UKH OZI FM' ES enoot.com H huisg IS maurItI wIth amor us magIc and kIds N TO'S vA PRAGFO WILLIAM K ATE EN D eXclUSiVe Joost: I'll ch erIs every momenh t In my heart a • Tel. 021 800mm VRYSTAANDE KAGGEL IN S.A !! Ingesluit: • 3,6 m • Haan Pyp • Hout / • Aspan kolepan back to scHool unIForm guId yummy Pack e lunches ed organIse your kIds' year Back in the er S UST 16 AUG EN BRAA I'S > verwarm Tot 40%-besparing op elektrisiteit SLEGS eure • Kolekrappe r/ Grafie EGTE 15-JAAR FABRIEKSWAARB 3mm STAAL ORG 760011 sonwater info@eco VAN KAG GELS ELuK 95 R32 TORONG EER NA MO L NOOIT W SA NGEKLA ' TER AA A: 'DINGE y SEuN SEPIES FER SE M SONDER M OF S SLAG FDE WEE DIESEL Ingesluit: • Rooster • Kolemaker • Kolebak • Ligpunt • Aslaai • Potjie-arm • Dubbel toemaak-d Grafika24 9 7710 23 Hoëdruk 3 PRYSE 35 LAAGSTE Belegger se 'huis Drie argit die maa ekte en nd' versierder twee binne Kaapse s het aan die oorle nshuise belegger de Herman se luuks e Pretorius Hermanus vakansiewoning op gewerk. – bl. 2 U excl) Skadu wee r oor Die 6 Die Distr ik 6museum oorleef. sukkel Murray La Shaffers, Vita gese om te waarvoor 'n oudinwoner van ls met Joe dié om dit beho museum staan Die 6, oor en ue moet bly. – bl. waar 17 IO s: R15,79 (TAx : PT OTheR cOunTRie * 'Turbo' le Clos M VAT incl) | EZRA SHAW EC R18 (R2,21 ... satisf Spele nó aksie! g word se beste R 2013 | #318 12 kan SA Marelize Marizan Potgieter en ne Kok vandee sweek KAAPS bad verowe goud in die TAD EN swemr het. LONDE ry op 'n Suid-Af N. – "Ons golf van rika sal geluk." jes lê voor Só het hoop nóg die Olimpi medalmet die dalje-ro eier Matthe ese goue me- tisie wat vandag atletiekkompespan se begin. w Brittain "Dit oorwin SuidAfrika sy voel," is die mees ongeloo ning in gewig-n SA se vorige se die K4 ommer het Brittain "Oor die flike gehervat vanaandjongste swemhe beste Speles Die manne gister beskryf lig- Die Burger laaste 250 gisteraa ld, Chad het ons sy tweestr nd aan . Phelps. gesê in m (gister) in Groen-e le Clos, dit oor het in die kuierpl 1912 (Stock Hulle is yd met 'n Londen 'Goud! en ek n-goud laaste 250 laaste deel om 20:38 Michael eindronde Goud! Goud!' oor geskree vaart skielik moet het. waar hy sy familie se 4 goud (almalholm) m begin van die in aksie : baie van Brittain wedinhaal asof van in die ontnaby manswe het gisteraa die 100 mvlind ma gegee en fietsry, tennisdu "Jy kry nêrens nners: saam met se ma, Daniell en Helm hulledie Deense roeiers was nd woenie 'n bbelspel goue medaljeSuid-Afrika e, wat gekwalifiseer. in die tweede erslag. Le Clos haar man tennisen verkeer om die se derde vaart as dié een moeiliker wedAussies kelspel, maratho, in Londen vinnigste delik vir toe gewen. Sy tyd span te aangesi (gister) Die goue wat ons Amerika 2 silwer tyd is onderst die sê hulle en het. geroei het (almal manswe n) ner se 50,86. was 51,42 sek. vandag Die eun, het is baie dat Suid-Af medalje het wees en nie. Om tennisen teenoor ge- twee groen-en-geel opgewo nners: verseke lukkig. kelspel, maratho skielik agter te die rika klere nde en lande en r "Ons het vertoni te moet geng sedert sy beste Spele- baie moeilik die intensi van die n) geweet 'n kans, inhaal , maar hulle het die oomblik maar 'n minste hertoel teit van gefokus 1920 (Antwe die ouens is hul voorber het nie sal ewenaa ating tig om nie. Helm en juis gehelp het aan goud mens is senuag eiding 1996 in r. Die Spele ten haal reggekrons het dit het gesê: 3 goud (almal rpen) - ding Atlanta te dink. haal vir gedoen het. Hulle in Suid-Afrika "Ons was "Denmark van only by y." het manswe medalje Bantamg Hy was agt jaar het die lea(2008 se s opgelew ook drie goue met Suid-Af almal op die paviljoe of the lengthoh not even ewig-boks, nners: afgelop nie seker by die Olimpiese er. verder Suid-Af e roei. rikaans 400 m) Universiteit tennis, n (eintlik of a boat, a quarter kampio pruike. sou verloop hoe die aand Pretoria se Hoëpre rika se e T-hemd ene) geToe ons Austral die Spele beste ooit Suid-Af oortuig 4 silwer vir die nie, maar stasiese van besef hulle e en hard ia wen, het Met 'n tyd van 1912 daarvan (almal manswe Spele voorber was sou ntrum was at them. rika) are coming ons waar hy het gevan 6 2 x fietsry, eindig nie. dat dit nie vroeg meestal sekond nners: so 'n ongeloo mal geword vier goues in Stockholm, ei en being edged. Great Britain skiet, 400 es het hulle minute en 2,84 op . Dit Brittain 3 brons Brittain buite Pretori die Roodep oefen net 'n m-aflos) just Brittan "Ek dink flike oomblik was , James gewen het. (almal manswe "Austra kwart van -hulle laatdam we Ndlovu a. . Thomp dié oorwin fietsry, tennisen 'n sekond je met ongeloo wer verdoem Die Suid-Af nners: son, Siz- Suid-Afrikaans het die eerste may sneaklia (weer Suid-Af die voetspoen John Smith e roeispa kelspel, 800 wat 'n rikaner . Die Dene, e tot sil- kaanse flik baie vir ning gaan rika) die grootst n geword wedvaart met volg in s lia taking it in the death. goue Olimpi m) Suid-Af wat vir roei beteken e deel van der Burgh re van Camero 'n uitgewe het die de Austrakon wen. over here 1996 (Atlant ri- (Suid-A ese medalje benader en naand voor was, n van die . Ons en Chad in lane in die laaste rkte plan a) frika). It het brons eindron- hoorliksjampanje drink gaan va- gold 3 goud (100 Wat die vaart le Clos is the green five 500 m van 6:03.16. wat waardi hul prestas gewen oor 2 000 who are en dit bevier," in vroue, 200 m-borsslag vir Thomp ger maak, ie nog merk- plek verby Brittanm uit die vierde Die Britse het sy gesê. Toe Suid-Af going for gold." and m-borss son was is dat hulle lag vir vroue, maratho pioen in komme je (wêreld "Die hele ook in Helm het sy verskyn rika se vlag ntator ekstase kamal wêreldk 2010), Austral n) John eerste 1 silwer ing maak : roeistry teen die einde een van seisoen lank, ië (2011 (800 ampioe wannee ons gesê d deurme nadat die van die spanne oor die n) en Denem se een 1 brons (100 m-mans) kaar eindstr Helm besef doel', moes het: 'Ons het r Australië m-borss eep is, arke en Suid-Afgeraak met net langs vroue) lag vir Suid-Af het 'Goud!' die res rika het mekaar rika, wat wen. Daarop skree: in baan het hy gehet, berig a sensati 2012 (Londe Leighton 5 en 6 geroei onal win. toe gesê: "It's came from Die Suid-Af Koopm n) South Africa an. 3 goud (in nowher rikaner V Nog berigte, e, did they." s het oor eerste week) die bl. (100 m-borss 12, 26, 27 foto's en grafika 200 m-borss lag vir mans, en 28. op lag vir mans, roei) U hey, tee one DirecTns! Think you know ion? Try our fun quiz 10 JANUARY en James Thomps on bult gister hul spiere en skreeu hul kele hees ná hul verrasse nde oorwinn ing. Foto: GETTY IMAGES Dovre Astro line 111 Brittain Dovre Vinta ge 109 John Smith, Matthew nden 20 Other countries: 104 Kennisgewing van algemene jaarvergadering: Media24 Beherend Eiendoms Beperk Kennisgewing van algemene jaarvergadering: Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk Volmagvorm en aantekeninge by volmagvorm: Media24 Beherend Eiendoms Beperk Volmagvorm en aantekeninge by volmagvorm: Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk 52348 98 # 348 2 JANUARY 2013 incl) R8,50 (R1,04 VAT (Tax excl) R7,46 Omvang van verslag en gerusstelling Verklaring deur die direksie 3 oor die geïntegreerde jaarverslag Hoogtepunte van die 4 oorsigjaar Ons besigheid 8 Oorsig van die groep 9 10 Voorsitter se verslag 14 Uitvoerende hoof se verslag 18 Risikobestuur 22 Balans tussen wins, mense en ons omgewing 27 Prestasie-oorsig 27 Finansiële oorsig 29 Bedryfsoorsig 34 Nie-finansiële oorsig 48 Korporatiewe bestuurstoesig 60 Direksie 65 Vergoedingsverslag 69 Verslag van die ouditkomitee 72 Administrasie en korporatiewe inligting: Media24 Beherend Eiendoms Beperk 73 Opgesomde finansiële jaarstate: Media 24 Beherend Eiendoms Beperk 75 Verslag van die onafhanklike ouditeur 76 Groep- finansiële jaarstate: Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk 97 Administrasie en korporatiewe inligting: Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk 574002 9 771813 2 2012/12/07 5:33 PM

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Media 24 - Geïntegreerde jaarverslag 2013